زوج خوش شانس از تصادف جان سالم به در بردند

زوجی که کنار یکی از بولوارهای پرتردد شهر بانکوک ایستاده بودند ، تنها به لطف شانس می توانند به زندگی شان ادامه دهند.
این زوج در جریان تصادف یک دستگاه کامیون با موتورسیکلت ، به شکل عجیبی از سانحه جان سالم به در بردند.