رکورد گینس برای بزرگترین پاهای دنیا

جوان 20 ساله ای در ونزوئلا رسما رکورد گینس را برای بزرگترین پاهای دنیا بدست آورد.
سایز کفشهای این جوان 59 است و یک کفاش آلمانی کفشهای ویژه او را تهیه می کند.