رونمایی از دوچرخه امداد و نجات تا رو شدن دست متکدیان پولدار و مرفه

در این بسته خبری موضوعاتی مانند: متکدیان پولدار،متر اندازه گیری عزت و احترام و خیانت،قاچاق لیمو ترش،خالی شدن پارکینگ های خودروسازان،رونمایی از دوچرخه امداد و نجات،کارت سلامت رانندگان اشاره شده است.