کشف انبار تسلیحات داعش در بغداد

این عملیات بر اساس اطلاعات واصله از سوی شهروندان شمال بغداد مبنی بر تردد افراد ناشناس و مشکوک در منطقه محل سکونتشان انجام شده و انواع تسلیحات سبک و نیمه سنگین و مواد منفجره و دهها خمپاره و موشک کشف و خنثی گردید.