انهدام انتحاری داعش با موشک ضدزره کورنت

داعش با ارسال پی در پی عوامل انتحاری برای جلوگیری از پیشروی سریع نیروهای عراقی و وارد آوردن حداکثر تلفات و خسارات انسانی و تجهیزاتی تلاش می کند.