رزمایش الی بیت المقدس در قم برگزار شد

رزمایش الی بیت المقدس با حضور گردان های مختلف بسیج در منطقه عمومی قم برگزار شد.

در این فیلم صحنه هایی از رزمایش را خواهید دید