پیگیری پرونده ای به نام پدیده

181
29 آبان 1394

شهری رویایی به نام پدیده که برای سرمایه گذارانش تبدیل به کابوس شده است.

خبریپدیده شاندیزکلاه برداریجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x