آب نمای درخت زندگی

در نمایشگاه Expo Milano ۲۰۱۵، استودیو Gioforma آب نمایی با نام درخت زندگی طراحی کرده است که دیدنش درست مانند آتش بازی جذاب است.