جاری شدن سيل در شهر جده عربستان

بارش شديد باران و جاری شدن سيل باعث مرگ سه نفر و زخمی شدن دو نفر در شهر جده عربستان شد.