تمرینات داعش

با شکست های پی در پی چند وقت اخیر در گروه تروریستی داعش برای بالا بردن روحیه اقدام به ساخت یک کلیپ از تمرینات خود کرده و آن را منتشر کرده.