نماهنگ/ هندسه مقدس

ویدیویی از Stanislas Giroum مستند ساز معروف، در سفری که به ایران داشته است.