فرایند 18 ماهه ساخت یک اسلحه

230
29 آبان 1394

کارگاه های اسلحه سازی این شرکت، فردی مسئولیت ساخت لوله تفنگ را بر عهده دارد و شخصی استاد کنده کاری روی دسته های این سلاح هاست و بسیاری دست های دیگر نیز در کارند تا حاصل به بهترین شکل ممکن ارائه گردد.

فلز، چوب، هنر، آتش و آب همه در هم ادغام می شوند تا سلاحی خوش دست و زبان زد ساخته شود. در ادامه این مطلب توجه شما را به فرایند 18 ماهه ساخت این تفنگ ها جلب می کنیم.

فیلماسلحهجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x