فرایند 18 ماهه ساخت یک اسلحه

382
29 آبان 1394

کارگاه های اسلحه سازی این شرکت، فردی مسئولیت ساخت لوله تفنگ را بر عهده دارد و شخصی استاد کنده کاری روی دسته های این سلاح هاست و بسیاری دست های دیگر نیز در کارند تا حاصل به بهترین شکل ممکن ارائه گردد.

فلز، چوب، هنر، آتش و آب همه در هم ادغام می شوند تا سلاحی خوش دست و زبان زد ساخته شود. در ادامه این مطلب توجه شما را به فرایند 18 ماهه ساخت این تفنگ ها جلب می کنیم.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x