قسمتی از آهنگ بی نظیر متین دو حنجره

قسمتی از آهنگ بی نظیر متین دو حنجره در استودیو
تنظیم:احمد سولو
www.matin2hanjaree.TK