اجرای رقص کردی گروه ئاسو نادری در کرمانشاه

برگزاری کلاسهای آموزشی رقص کردی (هه لپه ر کی) در تهران اجراهای ارگانی و جشنواره ای، مجالس فرهنگی شماره تماس: 1953_830_0912