دیریبل های علی کریمی در مقابل ستاره های میلان

واقعا یه فوتبالیست حرفه ای بود. دمت گرم آقا علی