گیتار نواختن زیبای یک کودک و پدربزرگش (استاد علی علوی)

کلیپ زیبا و جالب گیتار نواختن این نوه ی دوست داشتنی برای پدر بزرگش