اخبار ورویدادها ۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۷

اخبار ورویدادها ۱۱ محرم الحرام ۱۴۳۷-پیاده روی حضرت آیت الله العظمی شیرازی در روز عاشورای حسینی - برپایی مراسم عاشورای حسینی در بیت آیت الله العظمی شیرازی و مراکز وابسته به مرجعیت در سراسر دنیا