اخبار ورویدادها ۱ محرم الحرام ۱۴۳۷

بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی میزبان علما، فضلا و عموم ارادتمندان مرجعیت - حضور مدیر و اعضای مرکز ارادتمندان مرجعیت در جلسه فعالیت های مشترک مراکزمدنی - مرکز روابط عمومی دفتر ایت الله العظمی شیرازی میزبان بزرگان قبایل و شخصیت های مذهبی و اجتماعی - دیدار نمایند دفتر آیت الله العظمی شیرازی با پرفسور حیدر باش در ترکیه برپایى اولین كنفرانس تعظیم شعائر حسینى با حضور شیوخ عشائر عراق