قلبِ در حال انفجار پسر جوان (۱۸+)

قلب در حال انفجار پسر جوان بعد از خوردن ۱۸ نوشابه انرژی زا