هومن سیدی: با این جایزه نان مان آجر شد!/جشن منتقدان ۳

علیرضا خمسه سالن را منفجر کرد: از بیکاری، همسرم باردار است!/مهتاب کرامتی: امسال دیپلم، انشالله سال دیگر لیسانس می گیرم/هومن سیدی: با این جایزه نان مان آجر شد/قسمت سوم گزارش شب جشن منتقدین سینما