مرسدس مسعود کیمیایی روی صحنه آمد/قسمت دوم جشن منتقدان

احمدرضا درویش: به بابک حمیدیان بگویید نمی خواهد نگران روز رستاخیز باشی!/مرسدس مسعود کیمیایی روی صحنه آمد/قسمت دوم شب پر اتفاق جشن منتقدان سینما