بابک جهانبخش،بنیامین، سیروان و ... منتظر آراء شما هستند

این سه نفر حذف شدند! /بابک جهانبخش،بنیامین، سیروان و ... منتظر آراء شما هستند: شما خوش تیپ ترین خواننده صحنه ایران را انتخاب کنید/ مسابقه «بنز»