کلیپ باحال رقص سرباز های ایرانی

خب دیگه تنوع هم لازمه واسشون. روحیه میگیرن :)