عاشقانه ♥ دکلمه و شعر بانو الهه فاخته

دلنوشته ای عاشقانه ای برای دوستان عزیز و مهربان | الهه فاخته
دوستان عزیز می توانند نرم افزار 4 کتاب را به صورت رایگان از آدرس زیر دریافت نمایند
http://e-fakhteh-a.ir/post/186/4bookelahefakhteh-android/
این نرم افزار شامل82 منتخب از 4 کتاب شعر و دلنوشته می باشد ♥