پاسخ قاطع سردار سلیمانی از زبان استاد دانشمند

پاسخ قاطع سردار سلیمانی از زبان استاد دانشمند

سیاسیقاسم سلیمانیسردارداعشاستاد دانشمند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x