مبارزه سعید گنجی در مسابقات MMA

مبارزه سعید گنجی در مسابقات MMA
HamidefatFans.ir
سعید گنجی ورزشکار ایرانی پس از قهرمانی شدن در مسابقات MMA در اینستاگرامش در پستی انتقادی منتشر کرد و نوشت: پرچم ٨٠ میلیون ایرانی رو جلوی اون دوربینی که مشاهده میکنید، به دنیا نشون دادم... یعنی ارزش کار و زحمتایی که من کشیدم همین بود؟ امیر تتلو ١بقبقو میگه ٢ ملیون نفر لایک میکنن...اما من انقدر کارم کم و ورزش فوق حرفه ای و سخت رو با این همه سختی و روزی ٢تایم سنگین دارم تمرین می کنم، هیچ کس ندید...من برای اینکه تمرین سخت تری داشته باشم قراردادمو کنسل کردم، و تمام اسپانسرامو و حتی خونمو تو شهر گوتنبرگ از دست دادم...