گریه دختر بچه با شنیدن موزیک نه چندان غمناک

کودکان بر خلاف بزرگترها که سن بالاتری دارند، دارای عواطف لطیفتر و دست نخورده تری هستند و از همین روی بهترین وسیله آزمایش برای امتحان تاثیر عوامل مختلف بر احساسات و ضمیر ناخودآگاه انسان،استفاده از کودکان برای آزمایش است. بزرگترها به برخی مسائل عادت دارندو میتوانند با مکانیزم سرکوبی اثر آن را متوجه نشوند مانند تحمل بسیاری از لحظه های آزار دهنده.
در این ویدئو بخوبی مشخص میشود که موزیک چه تاثیری بر ناخودآگاه انسان دارد.