ویدئو گرافیک؛ سرطان چیست؟

در این ویدئو اینکه سرطان چیست و راه های درمان آن کدام است و کدام یک برای بیمار مهمتر است از ابتدا و بصورت بسیار ساده و انیمیشنی توضیح داده میشود.