سلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراش!

254
19 آبان 1394

فیلم عملیات دلهره آور پارکور و گرفتن تصاویر سلفی روی آسمانخراش توسط یک جوان در اینترنت نظر میلیون ها بیننده را به خود جلب کرد.

ورزشیسلفی و پارکور دلهره آور روی آسمانخراشسلفی خطرناکپارکورآسمانخراشسلفی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x