گالری هنری از جنس مو و استخوان انسان!

گالری بارت باررا یک نمایش عجیب در سنت لوئیس برگذار کرده است. در این گالری اشیاء هنری هنر مدرن مرگ و وحشت آخرین لباس های مردانه و زنانه ، تزئینات ماسک و.. از جنس مو ناخن دندان و استخوان انسان به نمایش گذاشته است. اگر واقعا برای شما قابل درک و مورد باور باشد این نمایشگاه لباس و تزئینات خانگی است.