حضور روحانی در نمایشگاه مطبوعات

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران: گزارش حضور رئیس جمهور در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات را مشاهده می کنید.