طراحی برگه ی سوال امتحانی به صورت ساده و حرفه ای نرم افزار word

طراحی برگه ی سوال امتحانی در نرم افزار word ،
طراحی برگه ی سوال امتحانی به صورت ساده و حرفه ای. ترفندهایی وجود دارد که کار کردن با نرم افزار word را ساده تر و لذت بخش تر می کند