اسکوتر برقی Irover

اسکوتر برقی Irover ! و این با محصولی جدید با کلی قابلیت های متنوع !! Irover محصول جدیدی است که می توانید از آن به عنوان وسیله برای حمل و نقل ، ورزش ، بازی و …. استفاده نمایید !