گل نکردن دروازه خالی از فاصله ۱ متری توسط مهاجم استقلال

گل نکردن دروازه خالی از فاصله ۱ متری توسط مهاجم استقلال
مسابقه لیگ برتر دیدار بین استقلال تهران و استقلال اهواز