تاثیر مکان سرور بر سئو

تاثیر مکان سرور بر سئو : در این ویدئو آقای مت کات مدیر اسپم گوگل درباره تاثیر مکان سرور بر سئو توضیح می دهد...