فیلمی را از کشتار دسته جمعی ۲۰۰ کودک توسط داعش

فیلمی را از کشتار دسته جمعی ۲۰۰ کودک توسط داعش : گروه تروریستی داعش در اقدامی وحشیانه 200 کودک را تیرباران کرد. تنها جرم این کودکان این بود که با پیوستن به داعش مخالفت کرده بودند.