آبروریزی در مسابقات قهرمانی کوراش جهان

آبروریزی برادر کوراش کار ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان : در مسابقات قهرمانی کوراش جهان، در خرم آباد در حالی که نماینده ایران از حریف ازبک خود عقب بود، حریف او رو به وقت کشی آورد اما سرانجام در ۳ ثانیه مانده به پایان بازی، با خطای حریف ازبک، کوراش کار ایرانی پیروز مسابقه اعلام شد اما در حرکتی عجیب، برادر کوراش کار ایرانی که خود در این ورزش فعالیت دارد، وارد زمین شد و بر روی ورزشکار ازبک فن اجرا کرد که با دخالت مسئولین همراه شد.