تست کشش استرند در آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر

تست کشش کابل پیش تنیده (استرند) در آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیر با دستگاه بسیار دقیق Zwic آدرس وب سایت: asqc.ir

علمیآزمایشگاه کنترل کیفیت سازه امیرکبیرasqc irتست کشش استرند

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x