زندگی قوچها در طبیعت کردستان

777
17 آبان 1394

به علت وضعیت خاص طبیعی به ‌ویژه پوشش گیاهی و اقلیم خاص، زندگی جانوری در استان کردستان از تنوع خاصی برخوردار است، در این استان تعداد متنوعی از مهره‌ داران وجود دارند که علاوه بر اهمیت بوم‌شناختی، برخی گونه‌ها در اکوسیستم‌های منطقه دارای ارزش‌های ویژه بوده که به‌صورت ملی حفاظت می‌شوند. و تا کنون بیش از 35 گونه پستاندار ،حدود 50 گونه خزنده ، 200 گونه پرنده و حداقل 6 گونه دوزیست شناسایی شده است


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x