محافظت از سیستم های رایانه ای در برابر ویروس ها

با گسترش شبکه اینترنت، ویروس ها راه مناسب و سریع تری را برای گسترش و تکثیر خود پیدا کردند به صورتی که اکثر ویروس های امروزی از طریق اینترنت منتقل می شوند ویروس اینترنتی ویروس های اینترنتی به آن دسته از ویروس های کامپیوتر اطلاق می شود که از طریق اینترنت تکثیر یافته و منتقل می شوند. ویروس های اینترنتی اغلب از طرق زیر وارد کامپیوتر می شوند: انتقال از طریق نامه های الکترونیکی (E-mail) به همراه نامه های الکترونیکی می توان فایل هایی را به صورت ضمیمه ارسال نمود. این فایل های ضمیمه ممکن است حاوی ویروس باشند. متاسفانه نامه های الکترونیکی بدون ضمیمه نیز می توانند حاوی ویروس باشند. به علت ضعف های امنیتی نرم افزار های دریافت نامه های الکترونیکی نظیر نرم افزار Outloook Express ممکن است نامه های بدون ضمیمه نیز مخرب باشند. از معروف ترین و خطرناک ترین ویروس های اینترنتی که از طریق نامه های الکترونیکی انتفال می یابند، می توان به ویروس NIMDA اشاره کرد. این ویروس در عرض چند روز میلیون ها کامپیوتر را در سراسر دنیا آلوده کرد و متاسفانه هنوز هم مواردی از آلودگی به این ویروس مشاهده می شود. انتقال از طریق دریافت فایل آلوده از اینترنت ممکن است در صفحات وب فوق متن دریافت فایل های اجرایی وجود داشته باشد. که با کلیک کردن این فوق متن ها، یک…