عبور قطار از کوه برف

591
20 بهمن 1393

در دمای منهای چهل و پنج درجه سانتیگراد پوست انسان یخ می زند اما با این وجودفردی خوش ذوق توانسته با مهارت فراوان عبور قطار را از میان کوه برف فیلمبرداری کند. برف و سرمای شدید در کانادا و آمریکامردم را با مشکل جدی مواجه کرد سرمای هوا در برخی از مناطق به منهای بیست تا منهای چهل و پنج درجه سانتی گراد رسید و برق صدها منزل مسکونی در این مناطق قطع شد به خصوص در بخش حمل و نقل مشکلات جدی به وجود آمد. نکته جالب توجه این است که پوست بدن انسان در این دما یخ می زند،با این وجود فردی خوش ذوق در نیوبرانزویک کانادا موفق…

فیلمقطاربرخوردکوهکوه برفجالب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x