حاج میرزا علی آهی پیر غلام اهل بیت

250
16 آبان 1394

صحبتهای دوستانه حاج میرزا علی آهی، پیر غلام اهل بیت
داستان کرامت آقا ابوالفضل رو هم در این ویدئو نقل می کنند

مذهبیمذهبیپیر غلام اهل بیتپیر غلام امام حسینپیر غلام ابوالفضل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x