بابون های گوشتخوار علیه پلنگ تنها

385
16 آبان 1394

بابون ها جزو ترسناک ترین گونه از میمون ها هستند،این بابون های گوشتخوار با دندان های تیزشان و خوی درندشون میتونن دسته جمعی هر جانوری رو از پا در بیارن.

حیواناتبابون های گوشتخوار علیه پلنگ تنهابابونپلنگبانون ها علیه پلنگ تنهابابون های گوشتخوار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x