کتک کاری در مسابقات بین المللی

در مسابقات کوراش قهرمانی جهان۲۰۱۵، بعد از پیروزی قاسم نوری زاده برابر حریف ازبکستانی، برادر نوری زاده در حرکتی زشت و بی دلیل و البته غیر اخلاقی، حریف او را کتک زد. این عمل ناپسند باعث تغییر رای داور و باخت قاسم نوری زاده شد.
قاسم نوری زاده کوراش کار لرستانی تا دقایق پایانی مسابقه از حریف ازبکستانی خود جلو بود اما با انجام این حرکت فوق العاده زشت از سوی برادرش، بنا بر رای داوران بازنده بازی شناخته شد و از راه یافتن به فینال باز ماند.