عملیات ناموفق یک داعشی (18+)

543
16 آبان 1394

کمربند انفجاری این داعشی قبل از عملیات تروریستی ناگهان منفجر شد، و این تروریست نتوانست به هدف خود دست یابد.
تصاویر منتشر شده از این انتحاری حاکی است با وجود تقسیم شدن بدن این داعشی به دو نیم، وی تا لحظاتی پس از انفجار همچنان زنده بود.

حوادثعملیات ناموفق یک داعشی 18عملیات ناموفق یک داعشیداعشنصف شدن یک داعشیمنفجر شدن یک داعشی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x