کلیپ سقا

اثری از: حاج محمود کریمی
مداح: محمّد سارمک