حمله نیروهای پیش مرگه کرد به زندان داعش در عراق

نیروهای پیش مرگه کرد با حمله به یک زندان داعش در شمال استان کرکوک ۷۰ زندانی این گروه تروریستی را آزاد کردند. هیچ یک از زندانیان آزاد شده، کرد نیستند و ۲۰ تن از آنها عضو نیروهای ویژه امنیتی ارتش عراق هستند.