وقوع زمین لرزه در افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان

یک زمین لرزه هفت و نیم ریشتری، شمال شرق افغانستان را لرزاند. این زلزله قدرتمند به حدی شدید بود که ساکنان بخش هایی از پاکستان، هند و تاجیکستان هم لرزش آن را حس کردند.