ویدئو کلیپ افزایش انگیزه

در این ویدئو شخص آمریکایی تباری با تمام قوا و تمام انرژی اش از ته دل فریاد میزند و درسهایی برای افزایش انگیزه به کسانی که برای رسیدن به هدف تلاش نمیکنند، میزند. ویدئوی انرژی بخشی است.