نتیجه اسکی کردن روی پله ها

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما : این مرد می خواهد برای دوستانش شیرین کاری کند. او به پاهایش چوب اسکی بسته و از شیب پله ها سرازیر می شود اما... // مسخره بازی اسکول احمق دیوانه حادثه حوادث خطر سقوط ضربه به سر ( کپی فقط با ذکر منبع : www.safasa.com )